%FLASH%
Skjerjehamn, Gulen
Foto: Ronny Tollaksen
7. mars 2009
Publikum ca. 100
post@vestnorge.net
#000000
#FFFFFF
#000000
#953404
#3E1801
#990214
.jpg